BİZİ TANIYIN YAPTIĞIMIZ İŞLEMLER DUYURULAR BASINDAN KİTAP VE DÜZELTMELERİ SORU GİRİŞİ VE İLETİŞİM
YURT-DIŞI BORÇLANMASI İÇİN GÜNCEL GENEL BİLGİ..
ÖNEMLİ NOT:
KENDİSİ MAVİ KARTLI OLANLAR, ÖLEN EŞLERİNDEN DULLUK MAAŞI ALABİLİRLER. ANCAK MÜTEVEFFANIN ADINA BORÇLANMA İŞLEMİ YAPILABİLMESİ İÇİN MAHKEME KARARI GEREKLİDİR. SGK BU TÜR BORÇLANMA MÜRACAATLARINI HAK SAHİBİ TÜRK DEĞİL DİYE RET ETMEKTEDİR. BUGÜNE KADAR AÇTIĞIMIZ BÜTÜN MAHKEME DAVALARI KAZANILMIŞTIR.

Avrupalı Türklere verilmiş olan yurtdışı borçlanma hakkından faydalanmak için ilk başvuru yeri konusunda bugüne kadar çok çeşitli talimatlar yayımlanmıştı. En son talimat 08.06.2011 günü 2011/48 nolu Genelgede belirtilmişti.
 
Buna göre  son defa 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) SSK ve (b) BAG-KUR  bendi kapsamında hizmetleri olanların Yurtdışı Hizmetler Daire Başkanlığının görev alanı dışında kalan borçlanma işlemleri ile Türkiye’de sigortalılığı olmayanlar ve ev kadını olarak geçen sürelerini borçlanma talebinde bulunanlar ile bunların hak sahiplerinin borçlanma işlemlerinin başvuru sahibinin Türkiye’de ikametgâhının bulunduğu yerdeki sosyal güvenlik il müdürlüklerince / sosyal güvenlik merkezlerince yürütüleceği talimatlandırılmıştı.

Ancak   sizlerin yapmış olduğu borçlanma taleplerinde bazı başvuru sahiplerinin, Türkiye’de ikamet adreslerinin bulunmaması veya gerçek ikamet adreslerini vermemeleri nedeniyle belirli illerdeki sosyal güvenlik il müdürlüklerine / sosyal güvenlik merkezlerine başvuru yaptıkları SGK Kurumunca belirlendi .
 Bu illerdeki sosyal güvenlik il müdürlüklerinin / sosyal güvenlik merkezlerinin iş yükünün azaltılması ve belirsizliklerin ortadan kalkması için borçlanma ve borçlanılan sürelere istinaden aylık bağlama işlemlerinin yürütüleceği birimler sizler için yeniden belirlenerek 02.01.2014 gün ve 2014-1 nolu e -yurtdışı talimatıyla tüm taşra teşkilatına duyuruldu. Bizlerde sizlerin başvurunuzun kısa sürede sonuçlanması ve borçlanma başvuru yerlerinizi sizler için derledik. Ayrıca borcu ödedikten sonra emekli başvurusu yapacağınız birimleri de sizlerin bilgisine bu yazımızda sunmaya çalışacağız.

Yurtdışı Borçlanma Başvurusunu Yapılacak Yerler
 Türkiye’de sigortalı  olup olmadığınıza bakılmaksızın SGK taşra teşkilatının görev alanında yer alan yurtdışı borçlanma işlemleri;
-  Sigortalı ve hak sahibi olarak sizlerinyurtdışı borçlanma isteğinize dair bütün bilgilerin yer aldığı yazılı dilekçe veya “Yurtdışı Hizmet Borçlanma Talep Dilekçesi”  ülkemizde   Kimlik Paylaşım Sisteminde gözüken  adresinizin  bulunduğu ile (vilayete),  şayet Kimlik Paylaşım Sisteminde adres kaydınız bulunmuyor ise nüfusa kayıtlı olduğunuz ile(vilayete),
-  Kimlik Paylaşım Sisteminde  ülkemizde birden fazla kayıtlı adresiniz bulunuyor ise  sigortalı veya hak sahibi olarak  tercih ettiğiniz  adresin bulunduğu ile (vilayete),
- Kimlik Paylaşım Sisteminde kayıtlı adresiniz ve nüfusta kaydınız yok ise istediğiniz  ile (Vilayete),
Başvuru yapacaksınız.
 Vekalet Başvuruları
Şayet birini vekil tayin etmiş iseniz vekil aracılığı ile yapılan borçlanma başvurularında borçlanma işlemini yürütecek sosyal güvenlik il müdürlüğünün / sosyal güvenlik merkezinin tespitinde, vekilinizin değil, sigortalı veya hak sahibi olarak sizlerin yukarıda açıklandığı şekilde  müracaat yerleriniz esas alınacaktır.
 Yanlış Başvuruların Durumu
  Sigortalı ve hak sahibi olarak sizlerin Kimlik Paylaşım Sisteminde kayıtlı adresin bulunduğu veya nüfusa kayıtlı olduğu il dışındaki başka bir ildeki sosyal güvenlik il müdürlüğüne / sosyal güvenlik merkezine yaptığınız  borçlanma başvuruları hiçbir şekilde SGK Kurumu tarafınca reddedilmeyecek ve
gönderdiğiniz belgeler en kısa sürede borçlanma işlemini yapacak olan sosyal güvenlik il müdürlüğüne / sosyal güvenlik merkezine gönderilecektir. Burada unutmamak gerekir ki sehven gönderdiğiniz borçlanma başvurunuzun işlemi yapacak olan  il SGK Müdürlüğüne gönderilmesi zaman alacağından hak ve zaman kaybı olmaması açısından doğru ile ve adrese göndermekte yarar bulunmaktadır.
 İç Talimat yayınlanmadan önce  borçlanma başvurunuz sonucu  borç tahakkuku gerçekleştirilmiş ise  ikinci veya müteakip borçlanma taleplerinizi de ilk işlemi yapan sosyal güvenlik il müdürlüğüne / sosyal güvenlik merkezine göndermeniz gerekecek ve bu il sonuçlandırılacak.
 Tebligat Adresinde Tercih Hakkı  
Sigortalı ve hak sahibi olarak sizler yazılı borçlanma talep dilekçe  veya “Yurtdışı Hizmet Borçlanma Talep Dilekçeleri” nizde tebligat adresi olarak yurt dışı adreslerinin yanı sıra Kimlik Paylaşım Sistemindeki adresleri haricindeki başka bir adresi de gösterme hakkı getirildi. Bu itibarla borçlanma işlemlerine ilişkin yapılacak yazışmalarda başvuru sahibi olarak sizlerin yasal hakkınızı  kaybetmemeniz  amacıyla borçlanma talep dilekçelerinizde belirttiğiniz adresi SGK Kurumu  dikkate almak zorunda.Şayet aksine bir durum olduğunda 3 ay içerisinde talepte bulunmanızı tavsiye ederiz.
 Emekli Aylığı Başvurusu Nereye Yapılmalı
Türkiye’de çalışmanız  bulunup bulunmadığına bakılmaksızın borçlanılan hizmetler ile aylık bağlanacak olanların  emeklilik işlemleri en son borçlanma işleminizi yapan sosyal güvenlik il müdürlüklerince /sosyal güvenlik merkezlerince sonuçlandırılacaktır.
Avrupa Merkez Bürosu
AVRUPA-EDM
Hans-Sachs-Str.8    
Hilden/ALMANYA
Tel : 0049 (0)2103 9077 330
Fax : 0049(0)2103 253 81 49
Almanya Bürosu
Edith-Stein-Str.9
D- 63225 Langen (Frankfurt a.M)
Tel: +49 (0) 172 - 448 46 72
Lütfen Saat 10:00 - 18:00 arası  arayınız.
Berlin İrtibat Bürosu
Bu Şubemiz kapalıdır.
Lütfen Almanya Merkez Büromuza Tel:02103/9077-330
veya Türkiye Büromuza başvurunuz Tel:+90 (0) 312- 229 66 26
Mönchengladbach İrtibat Bürosu
Bu Şubemiz kapalıdır.
Lütfen Almanya Merkez Büromuza Tel:02103/9077-330
veya Türkiye Büromuza başvurunuz Tel:+90 (0) 312- 229 66 26

NÜRNBERG VE ÇEVRESİ
ABDULLAH AÇIKGÖZ
TEL: 0163 - 299 66 66
Lütfen Saat 10:00 - 18:00 arası  arayınız.